اطلاعات فنی
مشخصات مشخصات فنی استاندارد
طبقه بندی مصرف استاندارد 33- اماکن پرتردد EN 685
قطر 2 میلیمتر EN 428
ابعاد 500 * 500 میلیمتر
600 * 600 میلیمتر
EN 430
وزن 1/4 کیلوگرم در متر مربع EN 427
مقاومت الکتریکی 5000 مگا اهم
مقومت حجمی
BS 2050
مقاومت الکتریکی 5000-10000 مگا اهم
مقومت سطحی
BS 2050
مقاومت در برابر آتش B1
به سختی مشتعل میشود
DIN 4102
انتقال حرارت W/cm2 0/69 DIN 51612
مقاومت سایشی M
ΔL < 0/0400 mm
EN 660-1
فرورفتگی M
ΔL < 0/04 mm
EN 433
اثر چرخ صندلی گردان اثری مشاهده نمیشود EN 425
مقاومت رنگ در برابر نور 5-6 ISO 105 BO2
مقاومت در برابر مواد شیمیایی در برابر مواد مختلف مقاومت دارد ISO 140/ISO 717
مقاومت و ثبات ابعاد در برابر حرارت %0/15 > EN 434
عایق صدا حدود 2 دسی بل ISO 140/ISO 717

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

VL39

VL49

VL67

VL76

Prev Next Close