اطلاعات فنی
مشخصات مشخصات فنی استاندارد
نوع کفپوش کانداکتیو EN 649
طبقه بندی صنعتی 43 - عمومی 34 EN 685
تقویت شده با پلی پرتان بله  
ضخامت به میلیمتر 2 EN 428
وزن کل (گرم/متر مربع) 2950 EN 430
ثبات ابعاد < 0/40 % EN 434
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) < 0/4 % EN 660:part2
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) میانگین 0/03 EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی قابل قبول EN 425
عایق الکتریکی (اهم) R ≤ 5 * 104 VDE 0100: part 600
مقاومت الکتریکی R ≤ 5, 64≤R≤106 EN 1081
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) < 2KV EN 1815
مقاومت در برابر آتش B1 EN ISO 13501-1
مقاومت نوری ≥6 EN ISO 105-B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت بسیار خوب EN 423
مقاومت در برابر باکتری و انگلها رشدی دیده نشده DIN EN ISO 846-A/C
مقاومت در برابر لغزش R9 DIN 51130
آزمایش اتاق تمیز Class A ASTM F24F51
تعداد رنگ 14 رنگ EN 13893
بصورت رول عرض 2 متر EN 426

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

100

104

107

576

Prev Next Close