اطلاعات فنی
کلاس استفاده AC4 سطح قابل پوشش هر بسته 2/005 ابعاد به میلیمتر 1292 * 194 * 8
مقاومت در برابر انتقال گرما 0/07 مقاومت نوری ≥ 6 گرمایش از کف حداکثر 27 C°
کاهش صدای ضربه +4db وزن کلی (g/m²) 7300 مقاومت در برابر چرخ صندلی اثری مشاهده نشد

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

242_M 1

238_M 1

239_STRUC_G 1

240_STRUC_G 1

240_STRUC_G

241_M 1

Prev Next Close