× لورم ایپسم لورم ایپسم سالهای 1347 - 1396
×

آکوارل

آکوارل

مشخصات فنی

طبقه بندی پر تردد استاندارد EN 685
ضخامت لایۀ رویی به میلیمتر 0/12 استاندارد EN 429
ضخامت به میلیمتر 0/92 استاندارد EN 428
وزن کل (گرم/مترمربع) 1500 استاندارد EN 430
ثبات ابعاد ≤ 0/8 % استاندراد EN 434
مقاومت پیچی (میلیمتر) ≤ 2 استاندارد EN 434
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) میانگین 0/03 استاندارد EN 433
کاهش صدا (دسی بل) 0/05 استاندارد EN ISO 354
قدرت درز جوش ≥ 150 استاندارد DIN 52612
مقاومت در برابر آتش B2 استاندارد EN ISO 13501-1
مقاومت در برابر نور ≥ 6 استاندارد EN ISO 105-B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت خوب ااستاندارد EN 423
مقاومت در برابر باکتری ها و انگلها ضدعفونی شده (استریل) استاندارد DIN EN ISO 846-A/C
تعداد رنگ 18 رنگ ###
بصورت رول عرض 2 متر استاندارد EN 426