× لورم ایپسم لورم ایپسم سالهای 1347 - 1396
×

اپتیما

اپتیما

مشخصات فنی

مشخصات مشخصات فنی استاندارد
نوع کفپوش هموژن استاندارد EN 649
طبقه بندی صنعتی 43 - عمومی 34 استاندارد EN 685
ضخامت به میلیمتر 2 استاندارد EN 428
نوع پوشش سطح پلی یورتان ###
وزن کل (گرم/متر مربع) 2950 استاندارد EN 430
ثبات اعداد < 0/40 % استاندارد EN 434
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) Group T ≤ 20 mm³ استاندارد EN 660: part1
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) میانگین 0/03 استاندارد EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی قابل قبول استاندارد EN 425
مقاومت الکتریکی 1010 EN 1081 استاندارد
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) <2 KV استاندارد EN 1815
مقاومت در برابر انتقال گرما 011/0 استاندارد DIN 52612
مقاومت در برابر آتش B1 استاندارد DIN 52612
مقاومت در برابر نور ≥ 6 استاندارد EN ISO 105-B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت بسیار خوب استاندارد EN 423
مقاومت در برابر لغزش R9 استاندارد DIN 51130
تعداد رنگ 51 رنگ استاندارد EN 13893
بصورت رول عرض 2 متر استاندارد EN 426
آزمایش اتاق تمیز Class A Clean Room استاندارد ASTMF 51097