× لورم ایپسم لورم ایپسم سالهای 1347 - 1396
×

گرانیت

گرانیت

مشخصات فنی

مشخصات مشخصات فنی استاندارد
نوع کفپوش هموژن استاندارد EN 649
طبقه بندی صنعتی 43 - عمومی 34 استاندارد EN 685
ضخامت به میلیمتر 2 استاندارد EN 428
نوع پوشش سطح پلی یورتان ###
وزن کل (گرم/متر مربع) 2950 استاندارد EN 430
ثبات ابعاد < 0/40 % استاندارد EN 434
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) < 0/15 % استاندارد EN 660:part2
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) میانگین 0/03 استاندارد EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی قابل قبول استاندارد EN 425
عایق الکتریکی (اهم) VDE 0100: part 600 استاندارد R ≤ 5 * 104
مقاومت الکتریکی EN 1081 استاندارد R ≤ 5, 64≤R≤106
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) <2 KV ###
کاهش صدای ضربه (دسی بل) میانگین 4+ استاندارد EN 1815
مقاومت در برابر انتقال گرما 01/0 استاندارد EN ISO 717/2
مقاومت در برابر آتش B1 استاندارد DIN 52612
مقاومت در برابر نور ≥ 6 استاندارد DIN 4102
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت بسیار خوب استاندارد EN 20105-B02
مقاومت در برابر لغزش R9 استاندارد EN 423
تعداد رنگ 29 رنگ استاندارد DIN 51130
بصورت رول عرض 2 متر استاندارد EN 13893
آزمایش اتاق تمیز Class A Clean Room استاندارد EN 426
استاندارد مارین دارد استاندارد IMPORESA 653