02188792000

کفپوش ورزشی وینیفلکس مدل سوپراسپرت به ضخامت 6.7 میلی متر

Vinyflex Sports Floor Covering 6.7 mm Super Sport

رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد

banner-